X

Fris! kinderdagopvang locatie Ravelijn

Als twee professionals elkaar vinden kan daar iets heel moois uit komen. Voor de kinderen in Apeldoorn is hiervan een prachtig voorbeeld door de samenwerking van Fris! Kinderdagverblijven met basisschool de Zonnewende. Door de gezamenlijke visie op onderwijs en kinderen hebben wij elkaar eenvoudig weten te vinden en zijn samen tot een ideale doorgaande lijn voor kinderen van 2 tot 13 jaar gekomen.

Delen:
Kijkje binnen

Bekijk hier de foto's om een indruk van Fris! kinderdagopvang locatie Ravelijn te krijgen:

Contact, openingstijden en tarieven

Ravelijn

Gevestigd in: Basisschool de Zonnewende
Ravelijn 382
7325 NV Apeldoorn
Telefoon: 06-11471291
E-mail: ravelijn@friskdv.nl

Locatiemanager:
Ilse Hoogstad
Telefoon: 06-11599395
E-mail: ravelijn@friskdv.nl

Openingstijden

Peuteropvang: 08:15-13:00 uur / 08:15-14:00 uur
VSO: maandag t/m vrijdag 07:00-08:30 uur.
BSO: maandag t/m vrijdag 14:15-18:30 uur (contract mogelijk tot 17:00 / 18:00 / 18:30 uur).

We zijn het hele jaar door geopend, met uitzondering van feest- en studiedagen. Voor 2023 zijn deze als volgt:

Studiedag (maandag 3 april)
Tweede Paasdag (maandag 10 april)
Koningsdag (donderdag 27 april)
Hemelvaartsdag (donderdag 18 mei)
Tweede Pinksterdag (maandag 29 mei)
Tweede Kerstdag (dinsdag 26 december)

Tarieven

Het standaard tarief voor opvang op onze peuterspeelzalen in 2023 is op basis van het uurtarief van € 9,76.

Het tarief voor opvang op onze VSO en/of BSO in 2023 is op basis van een uurtarief van € 9,00.

Het is vanaf 2023 ook mogelijk om een pakket af te nemen voor een dag extra opvang of flexibele opvang.
Voor peuteropvang is dit uurtarief € 10,28. Voor VSO en/of BSO is dit uurtarief € 9,48.

Let op! Bovenstaande tarieven zijn bruto bedragen, op dit tarief komt de kinderopvangtoeslag nog in mindering.

Kinderopvangtoeslag

Ouders kunnen een deel van de kosten voor kinderopvang terugkrijgen van de overheid, via de Belastingdienst. Dit noemen we kinderopvangtoeslag. Hoeveel kinderopvangtoeslag u krijgt, hangt af van uw inkomen en van het aantal kinderen dat naar de opvang gaat. Meer informatie kunt u hier vinden.

Wat heeft u nodig bij aanvragen Kinderopvangtoeslag

Het recht op kinderopvangtoeslag geldt alleen als het kindercentrum voldoet aan alle wettelijke eisen en dus geregistreerd is in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).
Het registratienummer van de LRK moet door ouders aan de Belastingdienst worden doorgegeven bij het aanvragen van een kinderopvangtoeslag. Het LRK nummer van Peuteropvang Ravelijn is 242478013. Het LRK nummer van buitenschoolse opvang bij Ravelijn (De Zonnewende) is 294106406. Het LRK nummer staat ook op uw Fris! contract vermeld.

Wat betaalt u nu echt voor de kinderopvang?

Het is niet zo makkelijk te zeggen wat u nu werkelijk moet betalen voor de kinderopvang.

Daadwerkelijke kosten = bruto tarief Fris! x aantal uren opvang -/- Kinderopvangtoeslag Belastingdienst.

Op de website Proefberekening kinderopvangtoeslag kunt u wel een proefberekening maken van de kosten voor de kinderopvang. Aan deze berekening kunt u geen rechten ontlenen.

Contracten

De tarieven bij Fris! blijven voor alle opvangvormen gelijk. Denk hierbij aan opvang van hele dagen, dagdelen, flexibele contracten, extra afname, ect. Voor alle vormen betaalt u bij kinderdagopvang en peuteropvang € 9,02 per uur en voor buitenschoolse opvang € 8,32 per uur.