X

Fris! kinderdagopvang locatie Schakel-Donken

Vanaf 1 augustus 2021 bieden wij op beide locaties van basisschool De Schakel opvang aan voor kinderen van 2 t/m 12 jaar. Door onze gedeelde visie en nauwe samenwerking met de school ontstaat er een mooie doorgaande leerlijn.

Delen:
Contact, openingstijden en tarieven

De Schakel-Donken

Gevestigd in: Basisschool De Schakel-Donken
Muntersdonk 11
7326 BD Apeldoorn
Telefoon: 055-7908837
E-mail: schakel-donken@friskdv.nl

Locatiemanager:
Amber Dal-Demmer
Telefoon: Nog niet bekend
E-mail: schakel-donken@friskdv.nl

Openingstijden

Peuteropvang: maandag, dinsdag, donderdag 08:15-14:00 uur (contract mogelijk tot 13:00 / 13:45 uur)
VSO: maandag, dinsdag, donderdag 07:00-08:30 uur.
BSO: maandag, dinsdag, donderdag 14:00-18:30 uur (contract mogelijk tot 18:00 / 18:30 uur).

Wij gaan bij voldoende aanmeldingen graag open op de woensdag en vrijdag. Tevens zijn wij geopend in de vakantie en op schoolvrije dagen.

Tarieven

Het uurtarief voor VSO en BSO is € 7,97.
Het uurtarief voor peuteropvang is € 8,67.

NB Bovenstaand tarief is het bruto bedrag, op dit tarief komt de kinderopvangtoeslag nog in mindering.

Kinderopvangtoeslag

Ouders kunnen een deel van de kosten voor kinderopvang terugkrijgen van de overheid, via de Belastingdienst. Dit noemen we kinderopvangtoeslag. Hoeveel kinderopvangtoeslag u krijgt, hangt af van uw inkomen en van het aantal kinderen dat naar de opvang gaat. Meer informatie kunt u hier vinden.

Wat heeft u nodig bij aanvragen Kinderopvangtoeslag

Het recht op kinderopvangtoeslag geldt alleen als het kindercentrum voldoet aan alle wettelijke eisen en dus geregistreerd is in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).
Het registratienummer van de LRK moet door ouders aan de Belastingdienst worden doorgegeven bij het aanvragen van een kinderopvangtoeslag.

Wat betaalt u nu echt voor de kinderopvang?

Het is niet zo makkelijk te zeggen wat u nu werkelijk moet betalen voor de kinderopvang.

Daadwerkelijke kosten = bruto tarief Fris! x aantal uren opvang -/- Kinderopvangtoeslag Belastingdienst.

Op de website Proefberekening kinderopvangtoeslag kunt u wel een proefberekening maken van de kosten voor de kinderopvang. Aan deze berekening kunt u geen rechten ontlenen.

Contracten

De tarieven bij Fris! blijven voor alle opvangvormen gelijk. Denk hierbij aan opvang van hele dagen, dagdelen, flexibele contracten, extra afname, ect. Voor alle vormen betaalt u bij kinderdagopvang en peuteropvang € 8,67 per uur en voor buitenschoolse opvang € 7,97 per uur.