X

Fris! kinderdagopvang locatie Schakel-Donken

Wij bieden op beide locaties van basisschool De Schakel opvang aan voor kinderen van 2 t/m 12 jaar. Door onze gedeelde visie en nauwe samenwerking met de school ontstaat er een mooie doorgaande leerlijn.

Als twee professionals elkaar vinden kan daar iets heel moois uit komen. Voor de kinderen in Apeldoorn is hiervan een prachtig voorbeeld door de samenwerking van Fris! Kinderdagverblijven met basisschool de Schakel. Door de gezamenlijke visie op onderwijs en kinderen hebben wij elkaar eenvoudig weten te vinden en zijn samen tot een ideale doorgaande lijn voor kinderen van 2 tot 13 jaar gekomen.

Delen:
Contact, openingstijden en tarieven

De Schakel-Donken

Gevestigd in: Basisschool De Schakel-Donken
Muntersdonk 11
7326 BD Apeldoorn
Telefoon: 055-7908837
E-mail: schakel-donken@friskdv.nl

Locatiemanager:
Joyce van Regteren – van Zeumeren
Telefoon: 06-39607059
E-mail: schakel-donken@friskdv.nl

Openingstijden

Peuteropvang: dinsdag, donderdag 08:15-13.00 uur of 8.15-13.45 uur*
VSO: maandag, dinsdag, donderdag 07:00-08:30 uur
BSO: maandag, dinsdag, **woensdag, donderdag en **vrijdag 14:00-18:00 uur of 14.00-18.30 uur

*De peuteropvang wordt op dit moment samengevoegd met locatie Schakel de Hoeven.
**Op woensdag en vrijdag worden de BSO kinderen samengevoegd met locatie Schakel de Hoeven.

Tevens zijn wij geopend in de vakantie van 8.00-18.00 uur

We zijn het hele jaar door geopend, met uitzondering van feest- en studiedagen. Voor 2024 zijn deze als volgt:

Nieuwjaarsdag (maandag 1 januari)
Studiedag (woensdag 6 maart)
Tweede Paasdag (maandag 1 april)
Hemelvaartsdag (donderdag 9 mei)
Tweede Pinksterdag (maandag 20 mei)
Kerst (woensdag 25 en donderdag 26 december)

Tarieven

Het standaard tarief voor onze peuteropvang in 2024 is op basis van het uurtarief van € 10,46. Voor extra opvang is dit uurtarief € 11,02.

Het uurtarief voor buitenschoolse opvang in 2024 is op basis van de Fris! vakantietickets welke flexibel zijn in te zetten voor schoolvrije-/margedagen, studiedagen en/of vakantiedagen.

41 weken opvang € 9,65
41 weken opvang en 6 vakantietickets € 9,54
41 weken opvang en 12 vakantietickets € 9,50
41 weken opvang en 24 vakantietickets € 9,45
extra opvang (incidenteel) € 10,16


Voor de voorschoolse opvang tijdens schoolweken in 2024 is het uurtarief € 9,72. Voor incidentele voorschoolse opvang is het uurtarief € 10,16.

Let op! Bovenstaande tarieven zijn bruto bedragen, op dit tarief komt de kinderopvangtoeslag nog in mindering.

Kinderopvangtoeslag

Ouders kunnen een deel van de kosten voor kinderopvang terugkrijgen van de overheid, via de Belastingdienst. Dit noemen we kinderopvangtoeslag. Hoeveel kinderopvangtoeslag u krijgt, hangt af van uw inkomen en van het aantal kinderen dat naar de opvang gaat. Meer informatie kunt u hier vinden.

Wat heeft u nodig bij aanvragen Kinderopvangtoeslag

Het recht op kinderopvangtoeslag geldt alleen als het kindercentrum voldoet aan alle wettelijke eisen en dus geregistreerd is in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).
Het registratienummer van de LRK moet door ouders aan de Belastingdienst worden doorgegeven bij het aanvragen van een kinderopvangtoeslag.

Wat betaalt u nu echt voor de kinderopvang?

Het is niet zo makkelijk te zeggen wat u nu werkelijk moet betalen voor de kinderopvang.

Daadwerkelijke kosten = bruto tarief Fris! x aantal uren opvang -/- Kinderopvangtoeslag Belastingdienst.

Via onze rekentool kunt u een proefberekening maken van de kosten voor de kinderopvang. Aan deze berekening kunt u geen rechten ontlenen.