X

Fris! kinderdagopvang locatie Schakel-Hoeven

Op beide locaties van basisschool De Schakel bieden we opvang aan voor kinderen van 2 t/m 12 jaar. Door onze gedeelde visie en nauwe samenwerking met de school ontstaat er een mooie doorgaande leerlijn.

Als twee professionals elkaar vinden kan daar iets heel moois uit komen. Voor de kinderen in Apeldoorn is hiervan een prachtig voorbeeld door de samenwerking van Fris! Kinderdagverblijven met basisschool de Schakel. Door de gezamenlijke visie op onderwijs en kinderen hebben wij elkaar eenvoudig weten te vinden en zijn samen tot een ideale doorgaande lijn voor kinderen van 2 tot 13 jaar gekomen.

Delen:
Contact, openingstijden en tarieven

De Schakel-Hoeven

Gevestigd in: Basisschool De Schakel-Hoeven
Rederijkershoeve 21
7326 TH Apeldoorn
Telefoon: 055-7908836
E-mail: schakel-hoeven@friskdv.nl

Locatiemanager:
Ilse Hoogstad
Telefoon: 06-11599395
E-mail: schakel-hoeven@friskdv.nl

Openingstijden

Peuteropvang: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag 08:15-13.00 of 8.15-13.45 uur
VSO: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag 07:00-08:30 uur.
BSO: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag 14:00-18:00 uur of 14.00-18.30 uur

Tevens zijn wij geopend in de vakantie van 8.00-18.00 uur

Tarieven

Het standaard tarief voor opvang op onze peuterspeelzalen in 2023 is op basis van het uurtarief van € 9,76.

Het tarief voor opvang op onze VSO en/of BSO in 2023 is op basis van een uurtarief van € 9,00.

Het is vanaf 2023 ook mogelijk om een pakket af te nemen voor een dag extra opvang of flexibele opvang.
Voor peuteropvang is dit uurtarief € 10,28. Voor VSO en/of BSO is dit uurtarief € 9,48.

Let op! Bovenstaande tarieven zijn bruto bedragen, op dit tarief komt de kinderopvangtoeslag nog in mindering.

Kinderopvangtoeslag

Ouders kunnen een deel van de kosten voor kinderopvang terugkrijgen van de overheid, via de Belastingdienst. Dit noemen we kinderopvangtoeslag. Hoeveel kinderopvangtoeslag u krijgt, hangt af van uw inkomen en van het aantal kinderen dat naar de opvang gaat. Meer informatie kunt u hier vinden.

Wat heeft u nodig bij aanvragen Kinderopvangtoeslag

Het recht op kinderopvangtoeslag geldt alleen als het kindercentrum voldoet aan alle wettelijke eisen en dus geregistreerd is in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).
Het registratienummer van de LRK moet door ouders aan de Belastingdienst worden doorgegeven bij het aanvragen van een kinderopvangtoeslag.

Wat betaalt u nu echt voor de kinderopvang?

Het is niet zo makkelijk te zeggen wat u nu werkelijk moet betalen voor de kinderopvang.

Daadwerkelijke kosten = bruto tarief Fris! x aantal uren opvang -/- Kinderopvangtoeslag Belastingdienst.

Op de website Proefberekening kinderopvangtoeslag kunt u wel een proefberekening maken van de kosten voor de kinderopvang. Aan deze berekening kunt u geen rechten ontlenen.

Contracten

De tarieven bij Fris! blijven voor alle opvangvormen gelijk. Denk hierbij aan opvang van hele dagen, dagdelen, flexibele contracten, extra afname, ect. Voor alle vormen betaalt u bij kinderdagopvang en peuteropvang € 9,02 per uur en voor buitenschoolse opvang € 8,32 per uur.