X

Fris! kinderdagopvang locatie Keerkring

Als twee professionals elkaar vinden kan daar iets heel moois uit komen. Voor de kinderen in Apeldoorn is hiervan een prachtig voorbeeld door de samenwerking van Fris! Kinderdagverblijven met basisschool de Zonnewende. Door de gezamenlijke visie op onderwijs en kinderen hebben wij elkaar eenvoudig weten te vinden en zijn samen tot een ideale doorgaande lijn voor kinderen van 2 tot 13 jaar gekomen.

Delen:
Contact, openingstijden en tarieven

Keerkring

Gevestigd in: Basisschool de Zonnewende
De Zonnewende 14
7325 ET Apeldoorn
Telefoon: 06-11471291
E-mail: keerkring@friskdv.nl

Locatiemanager:
Manon Scherff
Telefoon: 06-11471291
E-mail: keerkring@friskdv.nl

Openingstijden

VSO: maandag t/m vrijdag 07:00-08:30 uur.
BSO: maandag t/m vrijdag 14:15-18:30 uur (contract mogelijk tot 17:00 / 18:00 / 18:30 uur).

Tevens op vakantie- en overige schoolvrijdag dagen geopend met uitzondering van nationale feestdagen.

Tarieven

Het uurtarief voor VSO en BSO is € 7,97.

NB Bovenstaand tarief is het bruto bedrag, op dit tarief komt de kinderopvangtoeslag nog in mindering.

Kinderopvangtoeslag

Ouders kunnen een deel van de kosten voor kinderopvang terugkrijgen van de overheid, via de Belastingdienst. Dit noemen we kinderopvangtoeslag. Hoeveel kinderopvangtoeslag u krijgt, hangt af van uw inkomen en van het aantal kinderen dat naar de opvang gaat. Meer informatie kunt u hier vinden.

Wat heeft u nodig bij aanvragen Kinderopvangtoeslag

Het recht op kinderopvangtoeslag geldt alleen als het kindercentrum voldoet aan alle wettelijke eisen en dus geregistreerd is in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).
Het registratienummer van de LRK moet door ouders aan de Belastingdienst worden doorgegeven bij het aanvragen van een kinderopvangtoeslag. Het LRK nummer van Fris! kinderdagopvang locatie Keerkring (De Zonnewende) is 141032194. Het LRK nummer staat ook op uw Fris! contract vermeld.

Wat betaalt u nu echt voor de kinderopvang?

Het is niet zo makkelijk te zeggen wat u nu werkelijk moet betalen voor de kinderopvang.

Daadwerkelijke kosten = bruto tarief Fris! x aantal uren opvang -/- Kinderopvangtoeslag Belastingdienst.

Op de website Proefberekening kinderopvangtoeslag kunt u wel een proefberekening maken van de kosten voor de kinderopvang. Aan deze berekening kunt u geen rechten ontlenen.

Contracten

De tarieven bij Fris! blijven voor alle opvangvormen gelijk. Denk hierbij aan opvang van hele dagen, dagdelen, flexibele contracten, extra afname, ect. Voor alle vormen betaalt u bij kinderdagopvang en peuteropvang € 8,67 per uur en voor buitenschoolse opvang € 7,97 per uur.