X

Juridische informatie

Privacy statement

Wij zijn blij met uw bezoek aan onze website. Wij willen dat u zich veilig voelt wanneer u onze website gebruikt en hechten dan ook veel waarde aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Hieronder vindt u uitleg over de informatie die wij via onze website verzamelen en hoe deze informatie wordt gebruikt.

Gepubliceerd door

Fris! Kinderdagverblijven
1e Wormenseweg 348 B
7333 GZ Apeldoorn

T. 055-7908852
E. info@friskdv.nl

Gegevens die worden verzameld

Wij verzamelen anonieme gegevens om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website. Middels onze contactformulieren, formulieren voor het aanvragen van een rondleiding en ons inschrijfformulier verzamelen wij persoonlijke gegevens.

Toegang tot uw persoonlijke gegevens

Neem om uw persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen contact met ons op via info@friskdv.nl.

Bewaren van persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens die u achterlaat via ons contactformulier en het formulier voor het aanvragen van een rondleiding worden gebruikt om contact met u op te nemen of een afspraak te maken. Gegevens die u achterlaat via het inschrijfformulier worden in onze administratie opgenomen.

Delen van gegevens

Wij delen uw (al dan niet geanonimiseerde) gegevens met:

  • Google Analytics: geanonimiseerde gegevens worden gedeeld voor het samenstellen van statistieken omtrent het gebruik van onze website.

Waar zijn uw gegevens opgeslagen?

Uw gegevens zijn opgeslagen op de servers van InterXL B.V., deze zijn geplaatst in een datacentrum in Nederland.

Gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van de volgende cookies:

  • Diverse cookies van Google Analytics. Informatie die middels deze cookies wordt verzameld bevat geen persoonlijke gegevens.
  • Diverse functionele cookies van InterXL B.V. die bij afsluiten van uw sessie automatisch vervallen. Deze cookies bevatten geen persoonlijke gegevens.

Consequentie niet verstrekken gegevens

Wij vragen uitsluitend om uw persoonlijke gegevens om contact met u op te kunnen nemen, om een afspraak voor een rondleiding met u te kunnen maken of om uw inschrijving te verwerken. Wanneer u daarvoor uw gegevens niet wilt verstrekken zijn wij niet in staat de betreffende dienst te verlenen. U kunt dan natuurlijk altijd telefonisch (055 5338666) of via info@friskdv.nl contact met ons opnemen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Er wordt geen geautomatiseerde besluitvorming toegepast op basis van de door u aan ons verstrekte persoonlijke gegevens.

Intrekken van toestemming

U heeft altijd het recht om uw toestemming tot het verzamelen van persoonlijke gegevens in te trekken. U kunt ons daarvoor per e-mail een verzoek sturen via info@friskdv.nl.

Recht op bezwaar

U kunt bezwaar maken op het door ons verwerken van uw persoonlijke gegevens door middel van een e-mail bericht naar info@friskdv.nl.

Autoriteit persoonsgegevens

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, natuurlijk waarderen wij het wanneer u eerst contact met ons opneemt zodat wij het probleem voor u op kunnen lossen.

Copyright

Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Fris! Kinderdagverblijven worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking. Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan info@friskdv.nl.

Disclaimer

Bij de samenstelling van de inhoud van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Toch bestaat de mogelijkheid dat informatie niet geheel correct is of dat deze na verloop van tijd veroudert. Fris! Kinderdagverblijven is dan ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van gebruik van informatie welke via deze website is verkregen.

Fris! Kinderdagverblijven behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website op ieder gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.

Deze pagina bevat links naar andere websites die geen eigendom zijn en niet onder de controle of goedkeuring vallen van Fris! Kinderdagverblijven. Deze sites worden enkel ter informatie vermeld. Fris! Kinderdagverblijven is niet verantwoordelijk voor de inhoud, meningen of adviezen op de betreffende sites of op andere links die vermeld worden op deze sites.