X

28 September 2023

Het is deze week de Week Tegen Pesten. Gepest en buitengesloten worden heeft een grote invloed op jonge kinderen. Dit kan gebeuren op school, sportclubjes of op de buitenschoolse opvang. Hoe merk je dat je kind gepest wordt en hoe kun je hier het beste mee omgaan?

Signalen van pesten

Als ouder ben je niet overal bij en is het lastig om te weten dat jouw kind gepest wordt. Een kind schaamt zich er vaak voor en zal het misschien daarom niet thuis vertellen. Er zijn een aantal signalen waar je op kunt letten:

  • Je kind gaat met tegenzin naar school of de BSO.
  • Je kind vertelt weinig over hoe de schooldag was.
  • Het gedrag van je kind verandert, hij of zij lijkt minder zelfverzekerd en is meer op zichzelf.
  • Je kind klaagt vaker over buikpijn of hoofdpijn.
  • Misschien komt je kind wel thuis met kapotte kleren of blauwe plekken.

Wat kun je doen als ouder?

Vermoed je dat je kind wordt gepest? Probeer er dan vooral met je kind over te praten. Het is belangrijk dat het kind zich gehoord voelt. Stel open vragen en probeer niet te oordelen over je kind. Zoek een rustig moment en neem de tijd voor het gesprek over pesten. Leg er niet te veel druk op, als je kind ergens anders over begint is het oké om het even te laten rusten.

Maak je kind in de eerste plaats duidelijk dat het niet zijn of haar schuld is. Denk samen met je kind na over oplossingen. Je kind zal misschien bang zijn om er op school over te praten, uit angst voor de pesters. Neem dit serieus en kies voor een oplossing waar je kind zich ook fijn bij voelt.

Praat met iemand uit de omgeving waarin gepest wordt. Hierbij hoeft niet meteen met de pesters zelf gesproken te worden, maar bijvoorbeeld met een leerkracht, vertrouwenspersoon, de voetbaltrainer. De school, BSO of sportclub is verantwoordelijk voor een veilige omgeving, maar moet wel op de hoogte zijn van het pestgedrag. Merk je dat jouw kind gepest wordt bij de BSO van Fris? Meld het dan bij een van onze pedagogisch medewerkers. Fris! staat voor een veilige omgeving en wil pestgedrag serieus nemen.

Week Tegen Pesten

De Week Tegen Pesten wordt jaarlijks georganiseerd door Stichting School & Veiligheid. Dit jaar van 25 t/m 29 september.

Bronnen:

  • Nederlands Jeugdinstituut
  • Opvoedinformatie Nederland
  • Week Tegen Pesten
Delen: