X

Welkom bij Fris! Kinderdagverblijven

Fris! heeft als uitgangspunt de service en klantgerichtheid terug te brengen in de kinderopvang.

Wij vinden het de hoogste tijd voor een kinderdagopvang dat Flexibel is, ruime openingstijden heeft en meedenkt bij opvang op wisselende dagen. Fris! Kinderdagverblijven heeft als doel het aanbieden van professionele kinderopvang aan ouders/verzorgers van kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar. De opvang is gericht op ontmoeten, verzorgen en het stimuleren van gerichte ontwikkeling van het kind.

De letters die Fris! vormen geven onze speerpunten aan:

  • Flexibel: Door onze ruime openingstijden kunt u in alle rust uw kinderen brengen en ophalen. Extra dagen, opvang op wisselende dagen of calamiteiten? Wij denken graag met u mee en zeggen niet graag nee!
  • Ruimtelijk: Door de prachtige ruimtes in onze kinderdagverblijven kunnen we zeggen dat zowel binnen als buiten alle mogelijkheden volop benut zijn om te kunnen spelen, ontdekken, leren, rusten en jezelf zijn!
  • Inspirerend: De leidsters, materialen, tuin en de dagindeling aan de hand van de methode Uk & Puk zorgen er voor dat ieder kind op zijn eigen manier en tempo geïnspireerd zal raken om te ontwikkelen!
  • Speels: Een kind mag bij ons vooral kind zijn! De inrichting, kleuren en werkwijze zijn gericht op de belevingswereld van het kind en dus speels!

Fris! staat garant voor gediplomeerde medewerkers, allen in bezit van een verklaring omtrent gedrag en gecontroleerde referenties.

Kom gezellig eens kijken bij Fris! Kinderdagverblijven!

Delen:
Pedagogisch beleid

Uw kind maakt gebruik van opvang bij Fris! Kinderdagverblijven en u verwacht van ons dat er op een verantwoorde manier omgegaan wordt met uw kind. Wij hebben de manier waarop wij binnen onze organisatie met kinderen omgaan vastgelegd in het pedagogisch beleid.

Fris! Kinderdagverblijven biedt kwalitatief hoogwaardige, professionele en veelsoortige kinderopvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar.

U als ouder bent onze klant, maar in ons denken en doen staat het kind centraal. In ons uitgangspunt is het gezin de belangrijkste opvoedingssituatie voor het kind.

Het pedagogisch beleid dient als basis voor het handelen binnen en wordt binnen de groepen verder uitgewerkt in pedagogisch werkplan.

Binnen Fris! Kinderdagverblijven gaan wij op respectvolle wijze met elkaar om. Dit uit zich door rekening te houden met het individu, in al zijn facetten. We staan open voor meningen, gevoelens, wensen en behoeften van anderen en proberen daaraan recht te doen. Er is respect en ruimte voor het individuele kind. Hierbij wordt een evenwicht gezocht tussen de individuele belangen en groepsbelangen.

Klik op de link hieronder om verder te lezen.

VerbeterMeter

Tevreden klanten staan gelijk aan een goede dienstverlening. Wij streven er daarom elke dag weer naar om kwalitatief goede opvang te bieden, maar net als de kinderen die we opvangen, willen wij ons blijven ontwikkelen en bijleren. De mening van ouders en verzorgers is voor ons dus ontzettend belangrijk. We blijven graag op de hoogte van de ervaringen, wensen en beleving van ouders en verzorgers en nemen feedback graag mee in onze plannen om te kunnen focussen op verbeterpunten. We maken daarbij gebruik van de VerbeterMeter.

U krijgt op verschillende momenten een tevredenheidsonderzoek toegestuurd om onze dienstverlening te beoordelen:

  • Na de wenperiode, ongeveer één week nadat uw kind bij ons op de opvang is gestart;
  • Wanneer uw kind drie maanden gebruik maakt van onze opvang;
  • Tijdens de jaarlijkse meting en vervolgens elk opvolgend jaar;
  • Als de opvang van het kind wordt beëindigd.

We kiezen bewust voor een continumeting, zodat u op verschillende momenten gedurende de opvangperiode contact met ons hebt over onze dienstverlening. Als uw kind net bij onze opvang is gestart, heeft u andere ervaringen dan wanneer uw kind al langere tijd bij ons naar de opvang gaat. Voor al die verschillende momenten en belevingen kunt u ons van waardevolle feedback voorzien.

Alle vragenlijsten worden digitaal en anoniem per locatie ingevuld en deelname is uiteraard geheel vrijwillig. Twee keer per jaar delen we de gegeven feedback. Wanneer er bepaalde zaken verbeterd kunnen worden, gaan we daar direct mee aan de slag. Door ouders te blijven bevragen ontdekken we of de doorgevoerde verbeteringen het gewenste gevolg hebben.

Heeft u vragen over de VerbeterMeter of hoe wij omgaan met de resultaten van de feedback? Stel die vraag dan vooral! U kunt hiervoor het contactformulier op de website invullen of contact opnemen met de cluster- of locatiemanager van de vestiging van uw kind.